Kerim Safa: Tavana Basma - Totem

Tavana Basma - TotemTavana Basma - Totem music video.

Music: Tavana Basma
Video Editing & FX: Kerim Safa
Raw Footage: Prelinger Archives
2013